Informació i sol·licitud de preinscripció del Cicle Formatiu de Grau Superior

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ DEL CFGS “Patronatge i Moda” CURS 2021-2022 (del 25 al 31 de maig)


Jornada de portes obertes Cicle Formatiu Grau Superior Patronatge i Moda (cita prèvia)


Calendari de preinscripció i matriculació del CFGS “Patronatge i Moda” – Curs 2021-2022 (DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA) 


Oferta educativa (llocs vacants)


I N F O R M A C I Ó   C F G S  “P A T R O N A T G E  i  M O D A”


 RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.


 Tríptic General d’Ensenyaments Ofertats (PDF)


Tríptic CFGS Dual “Patronatge i Moda” (PDF)


+INFO general sobre el CFGS “Patronatge i Moda”


Oferta inicial de places CFGS “Patronatge i Moda”