Departament d’Arts Escèniques, Música i Dansa

El Departament d’arts escèniques és format per professorat que imparteix matèries de música, dansa, teatre i audiovisual.

 

PROFESSOR/A CURSOS CÀRRECS
Imma Oliveres 1r, 2n i 3r ESO Música Cap de departament
Iban Martínez 4t ESO Música

Fonaments de l’art a 1r Batx

Tutor 1r de Batx E
Noelia Cartes Anàlisi I i II a 1r i 2n de Batx

Llenguatge i pràctica musical a 1r Batx

Optativa de Conjunt instrumental 2n ESO

Tutora 1r Batx D
Miquel Ribas Cultura audiovisual I i II a 1r i 2n de Batx Tutor 1r Batxibac
Maria Montseny Rodríguez Anatomia de la dansa a 1r de Batx

Història de la Música i la Dansa a 2n de Batx

Fonaments de l’art II a 2n de Batx

Optativa Introducció a la dansa a 3r ESO

Tutora 2n Batx C
Roger Pou Arts escèniques I i II a 1r i 2n de Batx

Optativa Arts escèniques a 4t ESO

Tutor 4t ESO C
Quim de Prado Fonaments de l’art a 1r de Batx Tutor 3r ESO B

 

Cursos i distribució horària

 

ESO

1r ESO 2 hores setmanals
2n ESO 2 hores setmanals (1r quadrimestre)
3r ESO 2 hores setmanals (2n quadrimestre)
4t ESO (itinerari) 3 hores setmanals

 

BATXILLERAT (Arts escèniques, música i dansa)

1r BATX

  • Història i Fonaments de l’art I (4 hores setmanals, Obligatòria)
  • Anàlisi musical I (4 hores setmanals, Obligatòria)
  • Llenguatge i pràctica musical (4 hores setmanals, Optativa)
  • Anatomia aplicada a la dansa (4 hores, Optativa)
  • Arts escèniques I + Cultura audiovisual I (2 + 2 hores, Optativa)

2n BATX

  • Història i Fonaments de l’art II (4 hores setmanals, Obligatòria)
  • Cultura audiovisual II (4 hores, Obligatòria)
  • Anàlisi musical II (4 hores setmanals, Optativa)
  • Història de la música i la dansa (4 hores setmanals, Optativa)
  • Arts escèniques II (4 hores setmanals, Optativa)