Parlem de lectures

Parlem de lectures és un projecte d’APS que té com a finalitat fomentar la lectura dialògica. La lectura dialògica és el procés de llegir i comprendre un text sobre el que les persones reflexionen críticament tot interactuant entre elles, ampliant la seva comprensió lectora a través de les interaccions i afavorint la possibilitat de la seva transformació com a lectors/es i com a integrants de la societat

Aquesta experiència la porten a terme un grup de 24 alumnes voluntaris de 4t d’ESO del nostre institut i tots els alumnes de 3er de primària de l’Escola Puig Gairalt, que llegeixen les mateixes lectures (adaptades al seu nivell) i realitzen trobades per a parlar d’elles.

Es realitza durant el segon trimestre del curs en set sessions o trobades. Es treballen quatre lectures i es finalitza en una exposició oral presentada a altres alumnes, i pares i mares de l’escola.