Projectes APS i Servei Comunitari

L’aprenentatge i Servei comunitari té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Forma part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en la programació general anual del centre.

 

Són objectius de l’aprenentatge i Servei comunitari:

 1. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 2. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 3. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 4. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 5. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 6. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els principis que regeixen l’aprenentatge i Servei comunitari són:

 1. Educació en valors.
 2. Participació activa i democràtica.
 3. Resposta a les necessitats socials emergents.
 4. Treball en xarxa i coresponsabilització.
 5. Millora constant.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre què són els projectes d’Aprenentatge  Servei.

El nostre institut és força actiu pel que fa a projectes d’Aprenentatge Servei. Al Rubió i Ors hi ha alumnat molt solidari disposat a ajudar a millorar el seu entorn i el col·lectiu de persones que els envolten, a l’hora que s’enriqueixen personalment.

És per això que al nostre centre duem a terme els següents projectes:

 

 • Cicerone
 • Consell de Nois i Noies
 • Connecta Jove
 • Joves pel Barri
 • Criquet
 • Comunica
 • AFEX-Aprenem Famílies en Xarxa
 • Parlem de lectures

Aquest és el blog d’Aprenentatge Servei de L’Hospitalet de Llobregat.

 

 

FESTA FI DE CURS DELS ALUMNES D’APRENENTATGE I SERVEI DE SECUNDÀRIA

Els participants al projecte Aprenentatge i Servei representen un miler d’alumnes a tota la ciutat. A la Sala Salamandra els estudiants de secundària han rebut els diplomes per la seva contribució a un projecte , que just fa un any va ser premiat a nivell internacional i ja està consolidar a L’H. 

Actualment, a la ciutat cada any es porten a terme un centenar de projecte d’Aprenentage i Servei (ApS) amb la implicació de més de 40 centres i d’una vuitantena d’entitats. Es tracta d’ una metodologia educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

El tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Jaume Graells, ha explicat que “és un projecte de molta qualitat tant educativa dels nostres centres com de les entitats. L’Hospitalet té una iniciativa social molt important”.

Aquest és el vídeo que l-h digital va fer sobre la festa de reconeixement ApS.