Connecta jove

El principal objectiu del projecte és proporcionar una formació a joves del barri entre 15 i 19 anys, perquè desprès l ́apliquin donant classes d ́alfabetització digital a adults, potenciant d ́aquesta manera les relacions intergeneracionals, interculturals i comunitàries i l ́ús dels equipaments dels centres educatius fora de l ́horari lectiu.

En el nostre centre, els alumnes de 4t ESO que reben una formació específica a l’esplai Pubilla Cases, fan posteriorment classes d’informàtica als adults. És a dir, donen classes d‘alfabetització digital.

Els principals objectius d’aprenentatge són:

  • Potenciar l ́autonomia i millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres.
  • Sensibilitzar-se envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball voluntari a la nostra societat i entorn més proper.
  • Acostar el joves i els adults en un àmbit extraescolar i extrafamiliar i potenciar la confiança mútua.
  • Enfortir el teixit comunitari a través de les relacions intergeneracionals. 

Aquest és el grup voluntari que aquest any ensenya informàtica a gent que no en sap i a aprendre a utilitzar el mòbil