Contorno urbano

El projecte Contorno Urbano neix en un primer moment de la necessitat de rehabilitar els murs dels patis dels centre escolars, tot i així es consolida com una oportunitat per obrir espais de participació social i ciutadana mitjançant la intervenció artística en l’espai públic.

Els alumnes de 4t d’ESO  que fan l’específica d’Educació Visual i Plàstica han rebut una formació artística orientada a l’execució d’una sèrie de murals dins i fora del centre escolar que ha integrat aspectes teòrics i pràctics sobre l’art mural i el grafiti.

En la darrera sessió han pogut ensenyar els coneixements adquirits a alumnes de sisè de primària del CEIP Lola Anglada i han pintat un mur de manera conjunta.