Consell de nois i noies

El  Consell de Nois i Noies és un projecte de participació ciutadana a través de la implicació dels nois i noies en temes d’interès ciutadà que els preocupen i els interessen i al voltant dels quals fan propostes per millorar la ciutat.

Aquests posaran les seves propostes a disposició del Govern municipal.

El plenari del Consell es reuneix tres vegades cada curs escolar (en començar el curs per projectar la feina, a mig curs per fer-ne el seguiment i al final de curs per a tancar-la i valorar-la).

En el marc del primer plenari del curs, l’alcaldessa realitza un ‘encàrrec’ als consellers i conselleres de primària.

 

Els consellers i conselleres d’ESO continuen treballant de forma més autònoma a l’entorn de tres eixos: Urbanisme i Coneixement de la Ciutat; Ús del Temps Lliure; Mitjans de Comunicació i TIC.

Els consellers i conselleres treballen en grups de 10-15 nois/es agrupats per zones educatives.

Primer plenari Consell de nois i noies de l’Hospitalet

Aquest mes de novembre s’ha celebrat el primer plenari amb l’alcaldessa a l’ajuntament de la ciutat i els nostres alumnes han tingut la primera sessió de treball amb la resta de centres. Aquest any l’Ainhoa, l’Aicha i el Samuel representen el nostre institut al Consell de Nois i Noies de l’Hospitalet i durant aquest curs s’encarregaran de treballar l’àmbit de la ràdio.

Aquest és el reportatge que ens han fet a la TV de l’Hospitalet!

Us anirem informant!