La lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria.

La dedicació específica a activitats de descodificació lectora no s’haurien de limitar a l’Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu que es prolongués al llarg de l’Educació Secundària, en la qual les activitats de comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.

Per què la lectura en veu alta?

  • per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica
  • per afavorir la comprensió lectora
  • per ser generadora de debat
  • per treballar alguns aspectes gramaticals
  • per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari
  • per prendre consciència de l’organització de la informació

El alumnes del nostre institut participen en el Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta,  una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana que té l’objectiu de promocionar la llengua i la cultura catalanes .

Si voleu tenir més informació sobre el Certamen podeu entrar en aquest enllaç