Cicerone

El Projecte Cicerone és un projecte del Pla Integral de La Florida i Pubilla Cases que depèn de l’Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de l’Hospitalet, i també està inclòs en els Pla Educatiu Entorn (PEE) del nostre districte.

L’objectiu principal del projecte és crear una xarxa social de joves que facin suport i acompanyament als adolescents i joves de nova arribada, i també:

  • Acollir i fer acompanyament del jovent nouvingut en la primera fase d’integració dins l’institut.
  • Aconseguir una borsa d’alumnat voluntari dels instituts que destinin part del seu temps a acollir els/les joves que acaben d’arribar procedents d’altres barris, municipis o d’altres països.
  • Crear una estructura estudiantil d’acollida dins del centre educatiu.
  • Treballar l’educació intercultural dins de l’institut.

 

En el nostre institut, l’alumnat Cicerone és alumnat voluntari de 3r d’ESO que ajuda l’alumnat nouvingut d’Aula d’Acollida. Els ajuden amb la llengua i també els acompanyen en la seva adaptació al nou institut i al nou entorn. D’aquesta forma, es crea una estructura jove d’acollida dins de l’institut i es treballa l’educació intercultural.

L’alumnat Cicerone rep sessions de formació on treballen aspectes com l’empatia, la comunicació i el dol migratori. Després de la formació, comencen a fer les pràctiques amb l’alumnat de l’Aula d’Acollida. Aquest projecte es du a terme a diferents instituts de la zona i al nostre centre ja fa anys que s’implementa. 

 

En el curs 2016/17 els alumnes Cicerone van ser:

 

3A  Ainhoa Pueyo, M.José López, Camila Sojo i Carla Hernández

3B  Joel David Unzain, Yuleidy Cruz i Fadlallah Sabti

3C  Joselyn Mabel Muñiz i  Paola Jhoanna Mera, Andrea Guzmán, Gabriel Bejararo, Muhammad Jawood Qureishi i Gregory Familia