GeneracCions

El 3r d’ESO va iniciar el projecte de Servei Comunitari GeneracCions, en col·laboració amb la Residència Francisco Padilla.

El projecte fomenta les relacions intergeneracionals i potencia aspectes com la paciència, el respecte, la solidaritat, l’empatia i la responsabilitat, enfortint així la competència social i ciutadana del jovent.