El  Consell de Nois i Noies és un projecte de participació ciutadana a través de la implicació dels nois i noies en temes d’interès ciutadà que els preocupen i els interessen i al voltant dels quals fan propostes per millorar la ciutat. 

Aquests posaran les seves propostes a disposició del Govern municipal.

El plenari del Consell es reuneix tres vegades cada curs escolar (en començar el curs per projectar la feina, a mig curs per fer-ne el seguiment i al final de curs per a tancar-la i valorar-la).

En el marc del primer plenari del curs, l’alcaldessa realitza un ‘encàrrec’ als consellers i conselleres de primària.  

Els consellers i conselleres d’ESO continuen treballant de forma més autònoma a l’entorn de tres eixos: Urbanisme i Coneixement de la Ciutat; Ús del Temps Lliure; Mitjans de Comunicació i TIC. Els consellers i conselleres treballen en grups de 10-15 nois/es agrupats per zones educatives. 

XIII Jornades de consellers/es escolars de l’Hospitalet de Llobregat

Els delegats i delegades de l’ESO del Rubió i Ors han anat a la XIII Jornades de consellers/es escolars de l’Hospitalet de Llobregat al teatre Joventut, una trobada on el jovent representant dels seus companys en diferents òrgans comparteix experiències i adquireix coneixements i eines… Llegeix més»