Coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement 2018-2019

Requisits de certificació  

Assistència al 80% de les sessions presencials i presentació de les propostes d’activitats per als altres requisits.
Es requerirà un qüestionari de satisfacció.

Descripció  

Taller de centre de dinamització en tecnologia de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) internivells: infantil i primària.

Objectius  

– Aprofundir en el contingut del document elaborat pel Departament d’Ensenyament sobre la competència digital de l’alumnat com a competència transversal, i desenvolupament, seguiment i avaluació d’aquesta competència en el marc del Pla TAC de centre.
– Debatre sobre les metodologies que es poden implementar a l’aula digital amb les TAC.

Continguts  

Les sessions tindran dues parts, una com a exposició d’allò tractat al seminari TAC comarcal i una segona a proposta dels interessos de coordinació TAC del propi centre.

Calendari  

 Sessió 1  divendres  18/01/2019  12:30  14:00
 Sessió 2  divendres  01/02/2019  12:30  14:00
 Sessió 3  divendres  15/02/2019  12:30  14:00
 Sessió 4  divendres  01/03/2019  12:30  14:00
 Sessió 5  divendres  15/03/2019  12:30  14:00
 Sessió 6  divendres  29/03/2019  12:30  14:00
 Sessió 7  divendres  12/04/2019  12:30  14:00