Acollida

L’escola ofereix la possibilitat d’acollir els alumnes en horari de 8:30 a 9:00h.