Acollida

L’horari del servei d’acollida és de 8:00 a 9:00h

Full d’inscripció al servei d’acollida fixe:

Inscripció acollida 20-21

Procediment per comprar els servitiquets i fer ús del servei d’acollida de forma puntual:

SERVITIQUETS