Ca la joguina és l’espai de l’escola dedicat als racons de joc simbòlic. Els racons són el del consultori, el mercat, la cuina i el restaurant.

A través del joc, els infants aprenen vocabulari i estructures lingüístiques noves, tot desenvolupant els diferents rols en cada racó. Per tant, els nens i nenes van consolidant el llenguatge oral reproduint diàlegs entre iguals, amb el guiatge de l’adult, d’una forma natural i lúdica.