Instal·lacions

L’escola Ramon Llull és obra de Josep Goday, un arquitecte jove d’esperit noucentista i va ser inaugurada l’any 1931, com a símbol de l’escola nova.

L’edifici és noble i lluminós, obert als quatre vents, format per dos edificis simètrics de cinc nivells d’alçada. El del carrer Marina acull els cicles d’infantil i inicial i el de Sardenya els cicles de mitjà i superior.

Disposem d’un gran pati,  d’una aula de psicomotricitat, d’un gimnàs, de dues aules d’eines digitals, d’un taller de ceràmica, d’un laboratori,  de dues aules d’EE, d’una  aula de SIEI, d’una aula d’acollida,  d’una cuina,  d’un menjador , d’una biblioteca i d’un teatre. En el pas que hi ha entre els dos edificis també hi tenim un hort.