How to make a simple machine to sell to our partners

A Clil hem treballat les forces i les maquines. Hem dissenyat, per grups d’experts, màquines amb una màquina simple ( pulley, incline plane, screw, wedge, lever or shell and axle) i després hem explicat als companys com l’hem creat i els motius  per a compar-la en anglès