Història

A l’escola hi ha documentació escrita de l’any 1928 que situa l’escola Annexa Normal de mestres a la Ronda de Sant Antoni, 49.

L’Escola Pràctiques fou creada, en un principi, com a Centre Experimental de Pràctiques, annex a l’ Escola Normal de Magisteri. La filosofia era que el professorat i l’alumnat de l’Escola Normal pugui realitzar les seves pràctiques i que aquestes escoles serveixen de model pels futurs mestres.

A principis dels anys 60 es van construir les dues escoles annexes (c/ Melcior de Palau) una per nens i l’altra per a nenes.
Amb la Llei d’Educació dels anys 70 es transforma en escola mixta.

L’any 1984 els dos centres de pràctiques existents aleshores, CEIP N-I i N-II de Pràctiques, després d’una adequada reestructuració, varen començar a rebre alumnat femení i masculí. Fou en aquell moment que s’ inicià el projecte de coeducació.
Amb la inauguració del nou edifici es creu convenient, per part de les autoritats del moment, donar-li un nom i passa a dir-se Ramon Pané a més de seguir amb el seu nom de Pràctiques 2.

Ramon Pané va ser un frare català que acompanyà a Cristòfol Colom en el seu viatge del descobriment d’Amèrica. Un cop arribar a Amèrica Fray Ramon Pané es dedicà a conèixer les diferents parles dels indígenes transformant-se en traductor oficial de Colom quan aquest volia parlar amb els habitants de les noves terres.

El curs 2001-02, el Departament d’ Educació anuncià que les escoles annexes de pràctiques passarien, en un procés graduat, a ser centres ordinaris. Conseqüentment, el curs següent, 2002-03, l’ escola va començar a formar part del procediment habitual del concurs de trasllat del professorat.

Un dels aspectes que es manté de l’ època en què l’escola era centre experimental de pràctiques és la tradició d’acollir alumnat estudiant en pràctiques; habitualment ho fem en un nombre més elevat del que ho fan altres escoles ordinàries. Aquest fet es valora molt positivament, perquè beneficia a ambdues parts; pel que fa a l’escola, ens ajuda a poder organitzar i a realitzar algunes activitats que, sense ells i elles, no es podrien dur a terme de la mateixa manera.

El curs 2012-13 es va fer un procés d’elecció d’un nou nom per a l’escola. Després de la votació de totes les propostes fetes per tota la comunitat educativa va sortir escollit el nom d’Escola Pràctiques.

PLC