Practicum

La nostra escola, tradicionalment escola de practiques d’ alumnes de Magisteri, acollirà com cada any alumnes de la Universitat de Barcelona. L’escola restarà oberta a visites i contactes amb professorat d’altres països. Així com a tesis o treball encaminats a millorar la qualitat de l’ensenyament.