Programes innovadors al Parvulari

  • Programa d’Educació emocional al Parvulari. Enguany participem en l’aplicació d’un Programa d’Educació Emocional per als més petits. Tot l’equip docent del Parvulari ha fet una formació sobre el tema, ja que s’aplicarà als nivells de P3, P4 i P5. Les temàtiques que es treballaran són l’amistat, el sentiment de pertinença, la pèrdua i l’autoestima, entre d’altres.
  • Espais d’Aprenentatge a tot el Parvulari. El treball per espais d’aprenentatge ja quedarà totalment establert a P3, P4 i P5. Enguany es farà experimentalment el treball de la Llengua Anglesa de P5 en un espai de joc simbòlic. Es preveu que el curs vinent s’ampliï aquest tipus d’organització al Cicle Inicial