Acollida

L’Acollida és un servei que contracta l’AMPA a l’Associació Esportiva Eixample per tal de cuidar i acompanyar els alumnes en horari extraescolar. Al matí l’horari és de 8h a 9h o bé de 8:30 a 9h. A la tarda l’horari és de 16:30 a 18h; de 16:30 a 17:30h i de 16:30 a 17h. Hi ha també la possibilitat de fer servir l’acollida en dies puntuals.

També existeix el servei d’acollida els dies d’assamblees generals i reunions de nivell a l’escola i l’AMPA paga totes les despeses als pares que vagin a aquestes reunions.