Anglès

PROJECTES EN LLENGUA ANGLESA:

GEP 2017/20. Des d’aquest curs participem en el Programa Generació Plurilingüe 17-20, que posa especial èmfasi en l’aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de les diferents matèries. A l’escola ja s’està fent des de fa molts anys, però, amb la participació en aquests programa pretenem estar al dia de les darreres novetats de la metodologia CLIL i tenir més possibilitats de gaudir d’una persona de suport oral en anglès per al nostre alumnat.

GEP enllaç

Jump Math Model d’ ensenyament de les matemàtiques en l’àmbit escolar, iniciat al Canadà i impulsat a Catalunya a través de la ONG UpSocial. Es posa en pràctica a 5è i 6è. Aquest curs en forma de taller de geometria en anglès

L’ èxit del programa rau en què fracciona el procés d’ ensenyament – aprenentatge de la Matemàtica en passos més dinàmics i motivadors (és un mètode molt sistemàtic), assumibles per tot l’alumnat.

Pla integrat de Llengües Estrangeres (PILE) : Seguirem fent dues sessions de 45’ de l’ Àrea de Coneixement del Medi en Llengua anglesa, des de 3r fins a 6è

Aquest curs introduim un taller i una ambient en anglès a Cicle Inicial