Camí Escolar

La Comissió del Consell Escolar ha de seguir la cerca de Botigues Amigues per poder ampliar el llistat actual i fer-lo extensiu a la resta de famílies. Un dels principals objectius serà la de gestionar amb el Districte una plaça per a l’ aparcament dels autocars que recullen els nostres alumnes per a les sortides.