Recursos i materials socialitzats ( textot)

Continuem  amb el projecte de reutilització de llibres de text, hem seguit reduint més llibres dels que han de comprar les famílies per fomentar l’ estalvi, però també, per modificar algunes metodologies dins l’aula.

Aquest projecte inclou, a més de llibres de text i de lectura, l’ús de llicències digitals i de materials per als Espais d’Aprenentatge, Ambients i Tallers dels diferents nivells i Cicles.