Material escolar i llibres de text

A l’escola, el material de classe és socialitzat. Això afavoreix l’hàbit del respecte i conservació del material, així com el fet que els nens i nenes aprenguin a compartir.
La quota de material serveix per sufragar les despeses del material d’ús individual, del material d’us col•lectiu, les fotocòpies i impressions i l’agenda.

La quota del material per al curs 2018-2019 serà de 90 € anuals
El pagament es farà trimestralment mitjançant domiciliació bancària. Les dates en què se us farà el càrrec bancari vénen indicades a l’apartat “Novetats del curs”.

El fet de no pagar aquesta quota perjudica la resta de companys i companyes, que assumeixen el deute dels altres. És per aquest motiu que us demanem que, en la mida que sigui possible, respecteu aquest acord i els terminis de pagament. Si alguna família té dificultats per pagar en la forma que us demanem, l’ escola ofereix la possibilitat de venir a parlar-ho amb l’ equip directiu per tal de pactar uns altres terminis.

El material escolar no es podrà treure del centre per tal d’ evitar que, al dia següent, no tinguin el que necessiten. A tal efecte, és convenient que a casa disposin d’ un mínim material per treballar.

El primer dia de classe, els nens i nenes hauran de dur:

PARVULARI
 La bata, preferiblement que es cordi pel davant, amb botons grossos i gomes als punys, amb el nom posat i una veta llarga per poder penjar-la.
 Un got de plàstic amb el nom.
 Una capsa de mocadors de paper.
 Un paquet gran de tovalloletes humides.

CICLE INICIAL
 La bata, amb el nom posat i una veta llarga per poder penjar-la.
 Una capsa de mocadors de paper.

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
 Un estoig petit buit.

 Llibres de text

Els nens i nenes hauran de portar a l’escola, ja els primers dies del curs, els llibres de text indicats pel centre que no estan inclosos en el Projecte Recursos i materials socialitzats TEXTOT. Els llibres en paper i digitals que formen part del Projecte de Reutilització els tindrem a l’ escola.
Durant els primers dies del curs, l’alumnat portarà a casa els llibres del projecte TEXTOT que calgui folrar. El folre serà lliurat per l’escola.
Us recomanem que porteu la resta de llibres a l’escola sense nom i sense folrar, dins una bossa de plàstic on hi consti el nom ben visible. D’aquesta manera, si hi hagués alguna confusió, seria més fàcil d’esmenar-la.

Les famílies de l’ alumnat des de P-3 a 6è, per poder disposar dels llibres del Projecte, aquest curs hauran d’abonar la quota de 20 € (per alumne/a) durant el mes d’ octubre. Al dossier de l’ AMPA hi teniu la informació de com podeu abonar-la. Recordeu que el pagament d’aquesta quota implica un estalvi important en la despesa de les famílies i ajuda l’ alumnat a esforçar-se per tenir cura i mantenir els llibres.