Convivència Escolar

 

Pla de convivència (juny 2020)

Fomentar la bona convivència escolar mitjançant la participació de tots els membres de la comunitat escolar en els diferents àmbits de l’ escola, continua essent un dels principals objectius del nostre Projecte Educatiu.

La participació de les famílies en la vida escolar col·laborant en forma de xerrades, tallers…està cada cop més present a l’escola. La preparació de la festa de la Practikada, la revista i la feina de l’AFA on els exemples més clars del treball col·laboratiu i en bona harmonia entre  famílies i mestres.

L’equip directiu fa periòdicament reunions amb els delegats de classe de primària per a tractar tots els temes que preocupen als nens i nenes i dels que cal parlar i arribar a acords, que després traspassaran a les seves respectives classes.

Patis on els nens i nenes tenen jocs molt diversificats que gestionen els alumnes de cicle superior. Igualment ajuden a  resoldre possibles conflictes entre iguals. Tot això fa que les estones d’esbarjo es converteixin en un entorn agradable de joc i d’aprenentatge de convivència.