Menjador escolar

 

LICITACIÓ DEL SERVEI: Perfil del contractant

Dia de visita per a les empreses interessades en la licitació: DIJOUS 9 de gener de 2020 a les 9:15

MENÚ

PLA DE FUNCIONAMENT

 

L’escola ofereix servei de menjador durant tots els dies del curs escolar. El menjar és preparat diàriament a la mateixa escola per l’equip de cuineres/cuiners. Els menús s’estableixen d’acord amb les directrius d’una dieta equilibrada i sota la supervisió del Servei Municipal de Sanitat -Programa de Salut Escolar-. Durant el temps que els alumnes fan ús d’aquest servei, de 12:30 a 15h, tant els de Parvulari com els de Primària estan acompanyats per un equip de monitors i monitores, coordinats per un responsable d’aquest servei, que dinamitza el temps lliure i vetlla perquè els nens/es aprenguin a menjar de manera variada i correcta.

El menjador és un servei a les famílies i col.labora en l’educació de l’alumnat. Es treballen tots els hàbits alimentaris, higiènics i socials de manera graduada des de P-3 fins a 6è. Del servei de menjador es pot fer ús de manera fixa o esporàdica. Aquells que decideixin quedar-se de manera esporàdica només han de comprar un tiquet a la secretaria del menjador al c/Guitard nº 16 – 18, de 8:30 a 11h.

En cas de prescripció facultativa, i amb la presentació del corresponent informe mèdic, la cuina elabora menjars de règim específics; també per a dies puntuals avisant al matí.

Mòbil Coordinadora :627 42 11 69

Telèfon Cuina: 93 330 95 90