Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de Centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: personal docent, personal d’administració i serveis, sector pares i mares  i un representant de l’ajuntament.

Curs 2016- 2017

Estem en procés d’eleccions

Equip directiu:

Laura Casals

Miquel Suñé

Montserrat Eguiagaray

Sector mestres:

Silvia Mas

Mª Pau Rosales

Marta Gómez

Mª Jesús Llop

Alba Vicente

Sector pares i mares:

Óscar Esteban (AMPA)

Antonio Ezpeleta

Isabel Lasunció

Toni Medina

Berta Roca

Núria Rigau

 

Respresentant de l’Ajuntament: Farners Cantalozella

Personal administratiu i de serveis: Mª Lluïsa Montolío