Consell escolar

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de Centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: personal docent, personal d’administració i serveis, sector pares i mares  i un representant de l’ajuntament.

Curs 2019- 2020

 

Equip directiu:

Laura Casals

Mari Pau Rosales

Montserrat Eguiagaray

Sector mestres:

Pilar Castells

Gemma Fontelles

Josep Castelló

Robert Madueño

Pilar Martínez

Carme Vilana

Sector pares i mares:

Si voleu contactar o consultar alguna cosa, ho podeu fer a través d’aquest correu compartit entre els i les vostres representants:

representantsconsell@escolapractiquesbcn.cat

Patrícia López 

Sergi Patón

Núria Piñol

Berta Roca

Verònica Stukelj

Representat AFA:

Montserrat Solano

Personal administratiu i de serveis: Mª Lluïsa Montolío

Respresentant de l’Ajuntament: Mª Lourdes Zorraquino