Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de Centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: personal docent, personal d’administració i serveis, sector pares i mares  i un representant de l’ajuntament.

Curs 2017- 2018

 

Equip directiu:

Laura Casals

Mari Pau Rosales

Montserrat Eguiagaray

Sector mestres:

Silvia Mas

Mª Pau Rosales

Gemma Fontelles

Mª Jesús Llop

Alba Vicente

Pilar Martínez

Sector pares i mares:

Óscar Esteban (AMPA)

Antonio Ezpeleta

Isabel Lasunció

Berta Roca

Patrícia López

Núria López

 

 

Respresentant de l’Ajuntament: Farners Cantalozella

Personal administratiu i de serveis: Mª Lluïsa Montolío