Consell escolar

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de Centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: personal docent, personal d’administració i serveis, sector pares i mares  i un representant de l’ajuntament.

Curs 2018- 2019

 

Equip directiu:

Laura Casals

Mari Pau Rosales

Montserrat Eguiagaray

Sector mestres:

Silvia Mas

Mª Pau Rosales

Gemma Fontelles

Mª Jesús Llop

Alba Vicente

Pilar Martínez

Sector pares i mares:

Óscar Esteban (AMPA)  6è B i 4t B

Antonio Ezpeleta   6è A

Isabel Lasunció   5è A i 2n A

Berta Roca   6è B i 4t B

Patrícia López   1r C

Núria Piñol   1r C

 

 

Respresentant de l’Ajuntament: Mª lourdes Zorraquino

Personal administratiu i de serveis: Mª Lluïsa Montolío