Consell escolar

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de Centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: personal docent, personal d’administració i serveis, sector pares i mares  i un representant de l’ajuntament.

Curs 2018- 2019

 

Equip directiu:

Laura Casals

Mari Pau Rosales

Montserrat Eguiagaray

Sector mestres:

Pilar Castells

Gemma Fontelles

Mª Jesús Llop

Robert Madueño

Pilar Martínez

Carme Vilana

Sector pares i mares:

Óscar Esteban (AMPA)  6è B i 4t B

Sergi Patón 3r A

Berta Roca   6è B i 4t B

Patrícia López   1r C

Núria Piñol   1r C

Verònica Stukelj  P4

Personal administratiu i de serveis: Mª Lluïsa Montolío

Respresentant de l’Ajuntament: Mª lourdes Zorraquino