Calendari del curs

Calendari any sencer

 

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7  de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

 

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

4  de març de 2019

Festes locals:

25 de setembre de 2017

21 de maig de2018

Jornada intensiva:

21 de desembre de 2018 i a partir del 11 de juny 2019

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 11 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.