Calendari del curs

Calendari any sencer

 

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 25 de desembre de 2017 al 7  de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 26 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2018

Dies festius de lliure disposició:

 

7 de desembre de 2017

12 de febrer de 2018

30  d’abril de 2018

Festes locals:

25 de setembre de 2017

21 de maig de2018

Jornada intensiva:

22 de desembre de 2017 i a partir del 5 de juny 2018

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 20117 i a partir del 5 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.