Projecte Tàndem

 

En el projecte Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + ESMUC, la música s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària.

És un projecte d’innovació composat per la conjunció de tres programes d’intervenció educativa i un altre d’avaluació de les tres intervencions.

Aquests quatres programes d’intervenció educativa estarien definits per les següents temàtiques:

  • Formació del professorat en la didàctica del tema-eix a implantar en el centre, la música, així com en la seva competència per liderar, organitzar-se, formar equips de treball i portar a termini tot el projecte.
  • Construcció de la comunitat d’aprenentatge centre-entorn al voltant del tema-eix.
  • Disseny curricular pròpiament dit en base al tema-eix
  • Avaluació de procés i de resultats dels tres programes anteriors.

 

L’objectiu és fer servir la Música com a eix transversal dins el currículum, tant a Infantil com a Primària. I què vol dir això? Doncs que la Música ajuda a assolir conceptes, memoritzar, viure els aprenentatges i consolidar-los. A més d’ajudar a comunicar idees, sentiments, emocions, … Llavors, per què fer-la servir només a les hores d’Educació Musical?

A la nostra escola la Música és present a totes les àrees, a totes les festes i activitats del centre, en el dia a dia del nostre alumnat.
L’alumnat de Primària fa 30 minuts més de l’horari habitual cada dia, per poder fer més hores d’Educació Artística i SEP.

A més, som centre de pràctiques dels alumnes de Pedagogia Musical de l’ESMUC, i tenim extraescolars d’orquestra i banda.

 

 

Més informació: