1,2,3, Emoció

Programa promogut per l’Agència de Salut Pública de Barcelona que té por objectiu la promoció de la salut i la prevenció de conductes de risc mitjançant el desenvolupament de competències emocionals dels infants del segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5). Al llarg de sis unitats temàtiques (pertinença, autoestima, amistat, reptes, justícia i assetjament, i canvis, pèrdua i mort) es treballen cinc competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competència social i habilitats de vida i benestar.