Eines per al canvi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Principis orientadors del programa

Els principis pedagògics que fonamenten el programa Eines per al Canvi es recullen al document Repensar l’educació (UNESCO, 2015). Amb la màxima «Repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge», enumera set principis bàsics de l’aprenentatge a partir dels quals caldrà ajustar el model d’aula, la funció i el paper dels mestres, la disposició dels espais, els horaris, les assignatures, els equips, els esbarjos, etc. Aquests principis són els següents:

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

2. L’aprenentatge és de naturalesa social.

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement, i també amb la comunitat i el món en general.

També al capítol dels principis n’hi ha que deriven d’un model de gestió propi basat en una innovació que reuneix aquestes característiques:

  • Està al servei de l’equitat: crea xarxes d’intercanvi que permeten als centres avançar i créixer junts amb els centres del territori.
  • Està atenta a aconseguir l’èxit educatiu per a tothom de manera inclusiva.
  • És lenta, tranquil·la i liderada pels mateixos equips docents, que regulen el procés de canvi combinant criteris de voluntat i possibilitat.
  • Parteix del capital educatiu existent: genera valor afegit, millora i optimitza moltes de les coses que ja fèiem.

És rigorosa i exigent. S’avalua, es reajusta i es comunica amb rigor. No és una operació de màrqueting.

Més informació

hdr_logo_ceb