Oferta educativa

Educació Infantil ( 3 a 6 anys) i Primària (6 a 12 anys)

CURS 2019 – 2020
Educació infantil
P3
2 grups
P4
1 grup
P5
2 grups
Educació Primària
Primer
2 grups
Segon
1 grup
Tercer
1 grup
Quart
1 grup
Cinquè
1 grup
Sisè
1 grup
TOTAL  
12 grups