Projecte d’anglès

 ” 3, 2, 1 ENGLISH IS FUN “

El nostre centre participa en un Pla Estratègic de Llengua Estrangera per tal d’introduir la llengua anglesa a Educació Infantil.

L’aprenentatge d’una llengua estrangera a les primeres etapes de l’ensenyament proporciona als nens i nenes noves maneres d’expressar-se i comunicar-se, la qual cosa contribueix al seu desenvolupament integral com a persones.Donem molta importància a la introducció de l’anglès a Educació Infantil perquè així es crea un primer contacte amb la llengua estrangera. L’alumnat es va familiaritzant amb la pronunciació i va adquirint coneixements i són capaços de començar a entendre i expressar-se en anglès.

Creiem també que per garantir una major competència lingüística és necessari augmentar el contacte amb la llengua estrangera, per la qual cosa estem realitzant ja durant aquest curs, una part dels continguts de plàstica a tots els nivells de Primària en llengua anglesa. Hem triat l’àrea d’Educació Visual i Plàstica per donar l’oportunitat de desenvolupar altres habilitats en el nostre alumnat atenent les intel·ligències múltiples.