Projecte d’anglès

 ” 3, 2, 1 ENGLISH IS FUN “

El nostre centre participa en un Pla Estratègic de Llengua Estrangera (PELE) per tal d’introduir la llengua anglesa a Educació Infantil.

L’aprenentatge d’una llengua estrangera a les primeres etapes de l’ensenyament proporciona als nens i nenes noves maneres d’expressar-se i comunicar-se, la qual cosa contribueix al seu desenvolupament integral com a persones. Donem molta importància a la introducció de l’anglès a Educació Infantil perquè així es crea un primer contacte amb la llengua estrangera. L’alumnat es va familiaritzant amb la pronunciació i va adquirint coneixements i són capaços de començar a entendre i expressar-se en anglès.

Creiem també que per garantir una major competència lingüística és necessari augmentar el contacte amb la llengua estrangera, i es fan diverses actuacions per treballar-la:

  • Anglès a partir de P4 amb especialista.
  • EI fa un espai en anglès.
  • Primària fa un taller de ciència i un taller de plàstica en anglès a cada cicle.
  • El centre compta amb 6 mestres amb l’especialitat d’anglès.

Hem triat l’àrea d’Educació Visual i Plàstica per donar l’oportunitat de desenvolupar altres habilitats en el nostre alumnat atenent les intel·ligències múltiples.