Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Representants del Consell Escolar Escola Poblenou:
Director/a Ma.Magdalena Garcia Rius
Cap d’estudis Nuria Martín del Sol
Representant de l’Ajuntament Carme Herrero Endrino
Representant del professorat Cristina Mollà Estapé
Representant del professorat Andrea Illa Miralles
Representant del professorat Annabel Majoral Salvadó
Representant del professorat Mª Carmen del Cura de Pedro
Representant del professorat Mercè Lafont Ruzafa
Representant del professorat Berta Fusté Serrano
Representant de pares i mares Jose Antonio Moreno Úbeda
Representant de pares i mares Daniela Gagnoli Ladeira
Representant de pares i mares Elisabeth Gallofré Vargas
Representant de pares i mares Rosa Mª Pedrero Corrales
Representant de pares i mares Sandra Terán Anadón
Representant de l’AMPA Elena Díez Rica
Representant del PAS Montserrat Castellà Caballé
Secretari/ària Azahara González López

RESUM ACTES CONSELL ESCOLAR

https://agora.xtec.cat/escolapoblenou/docs/