Llibres de text i quotes de material Curs 2019-2020

Quota de material i sortides

Educació Infantil 190€
Educació Primària 125€

 

Cicle Inicial

Primer

Segon

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 1 Activity Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507011

 • Llengua Catalana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134323

 • Lengua Castellana

Cuaderno lecturas competenciales 1

Editorial Vicens Vives.

ISBN: 9788468254685

 • Matemàtiques

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134347

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 2 Class Book Pack

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507301

Great Explorers 2 Activity Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507226

 • Llengua Catalana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466137805

 • Lengua Castellana

Cuaderno lecturas competenciales 2

Editorial Vicens Vives.

ISBN: 9788468256252

Cuaderno de escritura Escribas 2

Editorial Vicens Vives.

ISBN: 9788468256283

 • Matemàtiques

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466137881

 

Cicle Mitjà

Tercer

Quart

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 3 Activity Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507417

Great Explorers 3 Class Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507493

 • Lengua Castellana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134590

 • Llengua Catalana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134583

 • Matemàtiques

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134606

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 4 Activity Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507608

Great Explorers 4 Class Book

Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507684

 • Lengua Castellana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138031

 • Llengua Catalana

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138000

 • Matemàtiques

Construïm

Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138062

 

Cicle Superior

Cinquè

Sisè

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 5 Activity Book
Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507783

Great Explorers 5 Class Book
Editorial Oxford.

ISBN: 9780194820493

 • Lengua Castellana

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134798

 • Llengua Catalana

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134767

 • Matemàtiques

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466134828

 • Llengua Anglesa

Great Explorers 6 Activity Book
Editorial Oxford.

ISBN: 9780194507981

Great Explorers 6 Class Book
Editorial Oxford.

ISBN: 9780194820509

 • Lengua Castellana

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138192

 • Llengua Catalana

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138161

 • Matemàtiques

Construïm
Editorial Cruïlla.

ISBN: 9788466138222