Programa Escoles+Sostenibles

ESCOLES + SOSTENIBLES
És un programa en el qual els centres educatius som protagonistes en la transformació de la ciutat. En aquest marc dissenyem, executem i avaluem accions per fer una ciutat més sostenible, començant per l’entorn més immediat: el nostre propi centre.
La missió del programa és que ens acompanyin per incorporar criteris de sostenibilitat en tots els àmbits de la nostra tasca educativa, amb l’objectiu de desenvolupar una mirada crítica sobre les accions realitzades i un procés d’aprenentatge que ens capacita i ens apodera.

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles