L’escola

Aquesta secció conté totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’escola: ubicació, història, consell escolar, calendari, oferta educativa, llibres de text, quotes de material i sortides. També trobareu un enllaç a alguns documents del centreespais_3