Projectes

El  treball  per  projectes  parteix  dels  interessos dels infants. Partint d’un tema triat o d’una pregunta feta al si del grup d’iguals,  fet  que  comporta  dialogar,  consensuar,  expressar  la  pròpia  opinió  i  argumentar,  entre  altres, els alumnes, cerquen, interpreten, destrien informació sobre la  temàtica escollida,  l’elaboren i la comparteixen amb la comunitat educativa. 

Al  llarg  del  curs  poden  desenvolupar-se  diferents  projectes  (amb  diversa  durada)  que  responguin als desigs, inquietuds i necessitats del grup classe.