Projectes en llengua anglesa

A l’escola duem a terme una sèrie de projectes utilitzant com a llengua vehicular l’anglès. Aquests projectes afavoreixen la construcció progressiva de la competència plurilingüe a través de diferents àmbits i en diferents moments de l’escolaritat. En aquests projectes, es dóna especial importància a la oralitat de l’idioma, ja que és una de les parts que més costa de dur a terme a l’aula i més treball necessita. Desde l’escola es vol fomentar aquests tipus de projectes per afavorir un desenvolupament competencial.

Els projectes que es duen a terme en el nostre centre són les següents:

1. SCHOOLS ON AIR
És un projecte multinivell en el qual participen les escoles i instituts d’Esparreguera i Collbató amb la col·laboració de la Ràdio Esparreguera. Els alumnes han de crear un programa de ràdio al voltant d’un tema que considerin d’interès i anar a Ràdio Esparreguera per emetre’l.
Com a participants a Schools on Air també escoltem l’emissió d’altres escoles i/o instituts, per tal de seguir les activitats que ens han preparat i donar-los una retroacción (feedback).
L’objectiu principal és fomentar l’ús de la llengua anglesa i l’intercanvi (speaking, listening i writing) entre tots els alumnes participants. Cal destacar també que es treballa tant la la tipologia textual com la planificació de la informació a explicar.

2. SCIENCE
Al cicle superior introduïm l’anglès com a llengua vehicular al laboratori. En grups reduïts, experimentem de manera pràctica allò que hem anat treballant, a Medi Natural, a l’aula.
Es tracta d’una estona on es fomenta l’esperit científic de l’alumnat a base d’experimentar, mentre es fa servir la llengua anglesa.

 

3. ANGLÈS A L’EDUCACIÓ INFANTIL
En aquesta etapa iniciem l’anglès d’una manera més lúdica per tal d’introduir la llengua estrangera amb els infants més petits. Les sessions són totalment a través de la immersió lingüística fet que els ajuda a identificar la llengua anglesa com una altra llengua vehicular dins de l’escola i de l’aprenentatge.

Solem començar fent unes rutines d’aula (passar llista, mirar quin temps fa, fer la data) per familiaritzar els infants amb l’idioma, ritualitzar el moment i introduir-los dins de la dinàmica de la sessió. Desprès d’això, el més habitual, és explicar un conte als infants on aparegui vocabulari i estructures senzilles i repetitives que després puguem treballar amb ells i elles a l’aula. Per treballar- ho cantem i vivenciem cançons, fem activitats amb les flashcards, fem jocs, etc.
A més també es dedica una estona a fer racons de joc, on la/el mestre participa de forma activa en els jocs dels infants utilitzant la llengua anglesa per comunicar-se amb ells/es i creant petites converses amb els nens i nenes. De vegades, un dels racons de l’aula és específic d’anglès on es practica específicament algun tema treballat durant les sessions.

 

4. TEAM TIME

És un projecte que es duu a terme a 2n i 4t de primària. Es realitza una sessió setmanal i es reparteixen els alumnes d’un nivell en petits grups d’uns 12 alumnes,  per així poder oferir un atenció més individualitzada i la possibilitat de tenir més oportunitats per participar.

A segon, s’afavoreix l’ús de les tres llengües (anglès, català i castellà) de manera, que els infants van passant setmanalment per activitats on s’utilitza com a llengua vehicular un idioma o un altre. En el cas d’anglès, venen uns alumnes de secundaria anomenats “Language assistant” que promouen la utilització de la llengua anglesa per expressar-se de manera oral, a través de jocs i activitats realitzades amb els alumnes. Ajuden als nostres alumnes a llençar-se a parlar anglès, interaccionant amb aquesta llengua, gaudint i aprofitant el bon model a nivell de lèxic, pronunciació i expressió, que els alumnes de secundaria els poden proporcionar.

A quart és una activitat íntegrament en anglès en la qual també a partir de jocs de taula i amb l’ajuda de “Language assistants”, es fomenta l’ús de la llengua anglesa oral.

Tot això també fomenta la creació d’un clima i una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua.