Socialització de llibres

Des  de  fa  uns  cursos  l’AMPA  ha  anat  socialitzant  els  llibres de  consulta com  atles,  diccionaris i llibres de lectura. Les famílies i els alumnes han de ser responsables de la cura d’aquests materials, i a final de curs retornar-los a l’escola.