Consell escolar

El Consell Escolar és un dels órgans de representació de tots els sectors de la Comunitat Educativa. Actualment el nostre Consell Escolar està configurat, d’acord a les nostres Normes d’Organització i Funcionament per:

  • La Direcció de l’escola que exerceix la presidència: Pietat Vega.
  • La Cap d’estudis: Núria Mas.
  • Cinc representants dels mestres: Tània Conejo, Dèlia Parent, Ernest Landa, Eva Jiménez i Míriam Espinosa.
  • Cinc representants dels pares, un dels quals ve designat per l’AMPA: Xavi Millàn, Paz Rodríguez, Esther Vaquero, Mònica Melgarejo, Jordi Ruiz.
  • Una persona del sector PAS: Susana Murciano.
  • Una representant del PAE: Anna Martínez
  • Una representant de l’Ajuntament: en Juan Jurado, com a titular, i en Daniel Farriols, com a suplent.
  • La secretària de l’equip directiu, qui té veu però no vot: Esther Lleida.

En total formen part del Consell Escolar 16 persones.

Recordeu que podeu fer arribar propostes al sí del Consell Escolar a través dels representants de cadascun dels sectors de la Comunitat Educativa.