Documents

En aquesta plana hi podreu trobar els diferents documents oficials del centre.

PROJECTE LINGÜÍSTIC:

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (EN REVISIÓ):