Projecte Enxaneta

EL PROJECTE

El projecte Enxaneta_Esparreguera promogut per l’Ajuntament d’Esparreguera i els centres escolars Roques Blaves i Pau Vila i amb la supervisió de la Universitat de Vic (UVic) pretén acostar i donar a conèixer a les famílies i els seus fills/es la cultura escolar pròpia dels centres educatius. Mitjançant la figura de la mentoria personalitzada i la participació directa de pares i mares, es treballen les competències bàsiques dels infants a través de formats com els jocs, interessos dels infants, etc. En resum, augmentar les seves expectatives de futur i minorar els retards d’aprenentatge.

logotip

OBJECTIUS

Els objectius són:

  •  Contribuir a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del programa a través de la millora de les seves competències bàsiques.
  • Donar suport a les famílies per tal que siguin elles les que acompanyin els seus fills o filles en l’escolaritat de manera autònoma.
  • Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els actors del territori en un projecte que doni resposta global a les necessitats de l’alumnat, i així prevenir l’abandonament prematur dels alumnes i afavorir el vincle amb l’entorn escolar.

 A QUI VA ADREÇAT

A l’alumnat dels centres educatius de primària de 1r i 2n de curs, amb possibilitats de 3r.

DURADA

Les famílies es comprometen a participar en el projecte durant tot un curs escolar.

DESCRIPCIÓ

Durant el curs escolar, els mentors/es i infants, es veuran per millorar les seves competències, mitjançant el joc i centres d’interès, i al mateix temps es treballarà amb les famílies per acompanyar i millorar el vincle entre escola i alumnat, alhora que es contribueix a fer conèixer els recursos educatius i socioculturals de l’entorn.

Compta amb la figura del mentor/a qui condueix sessions amb les famílies, amb les famílies i nens i nenes i una altra amb l’alumnat per parelles.