Moments viscuts

Té com a  finalitat documentar la quotidianitat de l’aula per emfatitzar  que en diversitat de situacions es pot produir aprenentatge amb la participació individual i col·lectiva dels alumnes, i recull la seva història de grup i d’ aprenentatge. Aquest document  es  va confegint  al  llarg de cada  curs,  en diversos formats depenent de cada  comunitat.

Acompanya als alumnes des de P3 fins a 6è de Primària i forma part de la  seva història  ja  des  del mateix moment en  que  s’està  duent  a  terme.  A  més  és  un  bon  instrument  per mostrar  el  Projecte  Educatiu  del  Centre,  com els i les alumnes construeixen els aprenentatges a l’escola.