La nostra escola

L’escola Pau Vila està situada al poble d’Esparreguera, al carrer Ripollès 13-15, al barri de la Plana.

Esparreguera és un poble de la comarca del Baix Llobregat; comarca que està situada al marge esquerre del riu Llobregat, entre les poblacions d’Olesa de Montserrat (est), Abrera (sud), Collbató (nord) i els Hostalets de Pierola (oest), amb una població d’uns 22.500 habitants. L’escola va ser construïda al 1980, el barri on està ubicada és un barri de cases unifamiliars. Aquest va ser construït per tal de donar resposta a l’explosió demogràfica d’Esparreguera en aquell temps.

El projecte educatiu de l’escola Pau Vila es defineix com un projecte d’escola pública i catalana que pretén proporcionar a tot l’alumnat les competències que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i social, en un marc de creixement de la seva autonomia i de respecte a les llibertats fonamentals, educant en els valors de la llibertat, la tolerància i el respecte a les diferències individuals i socials.

El principal tret d’identitat del Pau Vila és la convicció que el protagonista de l’aprenentatge és el/la nen/a. Això significa donar-li realment aquest paper, potenciant la seva autonomia en la decisió i actuació de tots els marcs on es realitza el seu aprenentatge. Aquesta idea implica, també, que el nen/a ha d’elaborar i construir els seus aprenentatges en interacció constant amb els seus companys i companyes, els diferents continguts, els adults que l’acompanyen i l’entorn.

Estem organitzats en tres comunitats:

Comunitat dels Petits i Petites. Inclou els/les alumnes d’Educació Infantil de tres anys (EI3)  fins a Educació Infantil de cinc anys i els adults d’atenció educativa que acompanyen els infants d’aquelles franges d’edat. 

Comunitat dels Mitjans: Inclou els/les alumnes d’Educació Primària de 1r a 3r de Primària i els adults d’atenció educativa que acompanyen els infants d’aquelles franges d’edat. 

Comunitat dels grans. Inclou els/les alumnes d’Educació Primària de 4t a 6è de Primària i els adults d’atenció educativa que acompanyen els infants d’aquelles franges d’edat. 

Els trets d’identitat de la nostra escola parlen de la Individualitat, la Diversitat i l’Aprenentatge, tots ells principis rectors de l’activitat de l’escola, embolcallats de l’Educació Emocional i l’Escola Inclusiva. 

A la pestanya Projectes d’Escola, pots consultar les línies metodològiques que concreten el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC Pau Vila).