Relació família-escola

A l’etapa d’Educació Infantil i Primària la relació diària i fluïda amb  les famílies és considerada a l’escola un valor afegit. 

En els cursos de les comunitats dels petits i dels mitjans les famílies recullen els alumnes a  l’aula diàriament. En el cas del primer curs a l’escola (P3) també els acompanyenal matí a  l’aula, i durant el primer mes poden entrar dins la classe per facilitar el procés d’adaptació  dels infants. Aquest curs s’han modificat alguns aspectes organitzatius, i les famílies no poden accedir a les aules, exceptuant l’adaptació de P3.

Tots els alumnes disposen d’una agenda per afavorir i potenciar la comunicació i el traspàs  d’informació  entre  la  família  i  l’escola.  Els  alumnes  de  la  Comunitat  dels  Petits  i  els  dos  primers cursos de la Comunitat dels Mitjans fan servir una agenda elaborada per persones amb diversitat funcional. Aquesta ha estat  creada amb per  posar en  valor  la  diversitat  des de  la  perspectiva  de  contemplar les possibilitats creatives i d’acció de les persones amb discapacitat.  

Els alumnes  de  3r  fins a  6è  disposen  d’un agenda amb eines  de  coach educatiu, aquesta  eina  ajuda  a  treballar  a  l’aula  emocions,  cohesió  de  grup,  valors…  que  és  important  d’aprofitar i tenir-la present al llarg del curs tant des del punt de vista organitzatiu com pels  recursos que la pròpia agenda ofereix.  

A  part,  utilitzem  el  correu  electrònic i  les  circulars informatives  per  compartir  amb  les  famílies les activitats i informacions del centre. Les circulars acostumen a enviar-se per mail  exceptuant aquelles famílies que no en disposen  i els facilitem en format paper.  

Altrament s’organitza una Assemblea d’inici de curs reunions  de  comunitats  o  nivell amb  les  famílies,  així  com  també  entrevistes personalitzades  per  informar  del  procés  individual  de  cada  infant,  i  acordar  amb les  famílies estratègies  d’atenció als infants  (tal i  com marca la llei  cal fer  un mínim  d’una  entrevista  per  alumne  al  curs  i  totes  aquelles  que  facin  falta).  Podeu  consultar  al  calendari els actes en comunitat que formen part de la Programació Anual del Centre i als  quals haureu d’assistir. Enguany les reunions es faran per via telemàtica.

A l’escola creiem fermament en la necessitat de fomentar el vincle entre el personal del centre i les famílies, i per aquest motiu, s’organitzen activitats tant dins com fora de l’horari lectiu. 

Convidem a les famílies a: 

  • A infantil es convida a les  famílies a col·laborar en els  racons.
  • Acompanyar-nos en sortides locals.
  • A venir a les aules i fer “d’experts” en temes diversos al llarg del curs
  • Assistir i participar en Festes i celebracions d’escola com ara l’Assemblea d’inici  de curs, Xocolatada, Rua de carnaval o la Mostra de la Primavera… 
  • Participar en els tallers d’elaboració de disfresses de carnestoltes.

Estem buscant la millor manera de poder adaptar-nos a la nova situació, mantenint al màxim aquestes interaccions.