Colònies

Es porten a  terme cada 2 cursos  ( a EI P5,  2n,  4t  i  6è)  amb  la  finalitat  de  promoure  valors  com  la  convivència  i el  respecte fora  de  l’àmbit  escolar,  afavorir  el  creixement  dels  vincles  al  si  dels  grups  i  fomentar  els  hàbits  d’organització  personal  i  col·lectiva  entre  altres,  així  com  dur  a  terme  activitats  de  descoberta  de  l’entorn  natural  i/o  social.

Aquest curs la participació en colònies dependrà de la situació epidemiològica.