Projecte lingüístic

Aquí podeu trobar el Projecte Lingüístic de Centre actualitzat l’any 2014.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Actualment el document està en revisió, ampliació i actualització per la Comissió de Llengua del Centre.