Acollida

El servei d’acollida matinal és un servei que ofereix l’AMPA a través de monitoratge. Aquest servei comença a les 8:00 del matí fins a les 9:00. En cas de que es necessiti acollir algun alumne en horari especial caldrà acordar-ho amb els responsables d’activitats de l’AMPA. No és un servei gratuït.

Si voleu més informació cal que us dirigiu a : http://ampa.escolapallerola.cat