Consell escolar

Sector Mestres:

 • Sandra Serrano
 • Pilar Martínez
 • Esther Ros
 • Anna Aige
 • Olga Herranz
 • Helena Rodríguez

Sector Pares

 • Gerard Masferrer
 • Raúl Pérez
 • Isaac González
 • Marta Ibern
 • Keren Ruiz
 • Albert Masó

Representant de l’AMPA

 • Eugènia Ruíz

Representant del PAS

 • Paulo Jiménez

Representant de l’Ajuntament

 • Anaïs Medina

Equip Directiu

 • Sandra Pla
 • Anna Busquets
 • Victòria Nadal
 • Saray Fernández